Expres2ion Biotechs företrädesemission blev övertecknad

Expres2ion Biotechs nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktierna, tecknades till 142,2 procent och blev därmed övertecknad. Emissionsgarantierna behöver inte tas i anspråk. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs 131 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer vid fullt utnyttjande att tillföra ytterligare 85 miljoner kronor före emissionskostnader.

Expres2ion Biotech emitterar 10,91 miljoner nya aktier och har därefter 27,28 miljoner aktier utestående. Ytterligare 3,64 miljoner aktier tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire