EYEONID GROUP AB (publ): Styrelsen har beslutat om att föreslå en företrädesemission om cirka 25 MSEK med övertilldelningsutrymme om 5 MSEK för att fokusera inom områdena Integritet och Cyber Security

Styrelsen har med stöd av styrelsens bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 april 2021 beslutat att föreslå en företrädesemission om ca 25 MSEK med övertilldelningsutrymme om 5 MSEK. Styrelsen har, baserat på tidigare kommunicerad information under hösten 2020 och under 2021, avseende att omsättningstillväxt och därmed kassaflödesförbättring inte kommer uppnås, beslutat om att genomföra en omstrukturering av EyeonID´s verksamhet. Detta innebär:

  • att fokus ska riktas mot de kunder som använder bolagets lösning som bygger på samma teknik som används för ledande telekomoperatör, dvs där kunden bygger sin lösning med anslutning till vår plattform
  • att skapa en balans mellan bolagets kostnader och intäkter
  • aktivt skapa lönsamma tjänster för kunden och för EyeonID

Bolaget har genom EyeonID’s och Bolders gemensamma plattformar en stor potential att växa med den allt ökande globala tillväxten inom Integritet och Cyber Security, som beräknas uppgå till 6 trillioner SEK 2027*. Genom en snabbare integration av bolagets affärslösningar stärks produktportföljen och öppnar upp en global marknad med lönsam tillväxt i fokus. EyeonID´s kärnverksamhet kommer anpassa befintliga kostnader under hösten 2021 för att under 2022 uppnå break-even.

Styrelsen har tagit beslut att ingå avtal med en finansiell rådgivare, G&W Fondkommission, avseende hjälp med informationsmemorandum (IM) samt garantikonsortium som redan inkluderar garanti från större ägare avseende deras andelar pro-rata. Villkor avseende företrädesemissionen kommer att presenteras så snart dessa är fastställda.

Bolaget kommer under återstoden av 2021 att ta anpassningskostnader för omstruktureringen av bolaget.

*Sammanställning statistik från internationella analysföretag

"Under sommaren har en genomgång, avseende potential och möjligheter i EyeonID´s plattform, skett inom styrelse och ledning. Vi kan konstatera att vi har identifierat fler applikationer och kommersiella möjligheter att utvärdera än dagens ID skydds-affär. Vi kan använda den tekniska plattformen för att erbjuda flera applikationer och möjligheter, vilket över tid kan öka affärsmöjligheterna. Styrelsen ser också möjligheter att skapa en starkare koppling med Bolders plattform som skapar nya möjligheter för våra kunder att få en helhetslösning för integritet och säkerhet" säger Erik Hallberg, styrelsens ordförande.

"Styrelsen avser att under arbetet med IM för företrädesemissionen, ytterligare arbeta igenom och utveckla bolagets position samt marknadserbjudande. Vi skyddar och skapar möjlighet att äga och dela data. Ett av de största tillväxtområdena att adressera i den digitala förändringsresa som hela samhället har att lösa. Vi har lösningar och ser potential att ta plats i denna marknad globalt" fortsätter Erik Hallberg.

Styrelsen kommer att separat kalla till ett extra informationsmöte för alla aktieägare för att uppdatera avseende utvecklingen samt skapa en bredare kunskap om bolagets möjligheter inför detta viktiga steg.

För mer information, kontakta

Erik Hallberg, Styrelseordförande

Telefon: 070-658 16 16

E-post: erik.hallberg@eyeonid.com

www.eyeonid.com
 

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2021 kl. 09:30 CET.