FAM AB investerar i det amerikanska kvantteknologibolaget Seeqc tillsammans med EQT Ventures

Seeqc utvecklar hårdvarulösningar för kvantdatorer där man bland annat löser ineffektivitet vid läsning av kvantbitar på ett energieffektivt sätt. Bolaget är verksamt inom Machine Learning och kvantteknologi – två av framtidens viktiga teknologier. FAM investerar 4 miljoner USD i Seeqc tillsammans med EQT Ventures som lett investeringsrundan.

 New York-baserade Seeqc utvecklar den första helt digitala plattformen inom kvantteknologi för globala företag. Seeqc kombinerar klassisk teknologi och kvantteknik för att lösa effektivitets-, stabilitets- och kostnadsfrågor som är specifika för kvantdatorns system. Seeqc:s plattform ger den energi- och kostnadseffektivitet, hastighet och digital kontroll som krävs för att göra kvantteknologi användbar och få de första kommersiellt skalbara, problemspecifika kvantdatorapplikationerna till marknaden.

”Vi är glada att kunna ta rygg på EQT Ventures i investeringen i Seeqc eftersom vi tror att bolaget har en intressant teknik inom ett område som kan ha stor inverkan på näringslivet och samhället. Kvantteknologi är ett område som vi har viss insikt i genom våra ägare, Wallenbergstiftelsernas, anslag till excellent grundforskning vid svenska universitet”, kommenterar Kristian Sildeby, Investment Manager på FAM.

Vid frågor kontakta:
Laura Bergtoft, Kommunikationschef FAM
Telefon: +46 735 152 261
Email: laura.bergtoft@fam.se

Läs mer om Seeqc: https://seeqc.com/

Om FAM AB: 
FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.
https://www.fam.se/