FERROAMP: IPO-ERBJUDANDET TECKNADES TILL 90% INFÖR FIRST NORTH

STOCKHOLM (Direkt) Elhanteringsföretaget Ferroamps nyemission på 40 miljoner kronor inför listningen på First North tecknades till cirka 90,2 procent fördelat på cirka 825 tillkommande ägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningar erhölls dels från allmänheten, dels från ingångna teckningsåtaganden och därtill genom kvittningar av ersättningar till garanter. Teckningar från garantikonsortiumet behövde inte tas i anspråk, uppger bolaget.

Totalt tillförs Ferroamp cirka 33,9 miljoner kronor i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Därutöver kommer garanter i garantikonsortiet att via kvittning ersättas med 136.689 nyemitterade units.

Ferroamp säljer energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter.

“Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som Ferroamp har tilldragit sig trots rådande marknadsläge och vi hälsar samtliga nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra den industrialisering av tillverkningen vi aviserat för att tillgodose de volymökningar vi ser framför oss. Därutöver kommer vi att utöka säljstyrkan och inleda en internationalisering av verksamheten”, säger vd Olof Heyman.

Ferroamp drar nytta av marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier, sade Olof Heyman i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt nyligen som kan ses på den här länken.

Teckningskursen var 16 kronor per unit, innebärande en värdering av bolaget på 95 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Aktieinvest FK har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.