Flaggning i My Beat AB med anledning av registrerad emission

My Beat AB (”My Beat” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att tre aktieägare har passerat gränsvärden för flaggning till följd av att den emission, vars anmälningsperiod avslutades 17 maj 2022, nu har registrerats på Bolagsverket.

Med anledning av emissionen har tre aktieägare passerat flaggningsgräns:

  • Polynom har genom förvärv av aktier passerat flaggningsgränsen om 10 procent av kapital och röster i Bolaget. Polynoms ägande uppgick före emissionen till 0 aktier, motsvarande 0 procent av kapital och röster i Bolaget. Efter registrering av emissionen uppgår Polynoms innehav till totalt 1 515 150 aktier, vilket motsvarar cirka 13,37 procent av kapital och röster i Bolaget.
  • AMF har till följd av utspädning passerat flaggningsgränsen om 10 procent av kapital och röster i Bolaget. AMF:s ägande uppgick före emissionen till 999 996 aktier, motsvarande cirka 12,29 procent av kapital och röster i Bolaget. Efter registrering av emissionen uppgår AMF:s innehav till totalt 999 996 aktier, vilket motsvarar cirka 8,82 procent av kapital och röster i Bolaget.
  • ALMI har till följd av utspädning passerat flaggningsgränsen om 5 procent av kapital och röster i Bolaget. ALMI:s ägande uppgick före emissionen till 446 429 aktier, motsvarande cirka 5,49 procent av kapital och röster i Bolaget. Efter registrering av emissionen uppgår AMF:s innehav till totalt 446 429 aktier, vilket motsvarar cirka 3,94 procent av kapital och röster i Bolaget.

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start har
My Beat byggt upp en kundbas på cirka 6 500 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.