Flaggningsmeddelande i Sustainion Group AB

Den tidigare kommunicerade och nu registrerade företrädesemissionen samt de riktade emissionerna enligt pressmeddelande 2021-05-27 kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i Sustainion Group.

AB Krösamaja, ägt till 50 % av styrelseordförande Magnus Greko, äger 27 912 926 st aktier. Dessa aktier motsvarade före emissionerna 23,08 % av såväl aktier som röster i Sustainion. Efter emissionerna är AB Krösamajas andel av såväl aktier som röster i Sustainion 18,49 %.

Jovitech Invest AB, ägt till 50 % av styrelseledamot Carl Schneider, äger 24 703 752 st aktier. Dessa aktier motsvarade före emissionerna 20,42 % av såväl aktier som röster i Sustainion.  Efter emissionerna är Jovitech Invest AB:s andel av såväl aktier som röster i Sustainion 16,36 %.

Fore C Investment Holding AB, ägt av styrelseledamot Göran Nordlund, äger 22 336 133 st aktier. Dessa aktier motsvarade före emissionerna 18,47 % av såväl aktier som röster i Sustainion.  Efter emissionerna är Fore C Investment Holding AB:s andel av såväl aktier som röster i Sustainion 14,80 %.

P&P Utveckling AB, ägt till 50 % av styrelseledamot Henrik Pålsson, äger 20 940 095 st aktier. Dessa aktier motsvarade före emissionerna 17,31 % av såväl aktier som röster i Sustainion.  Efter emissionerna är P&P Utveckling AB:s andel av såväl aktier som röster i Sustainion 13,87 %.

Emissionerna innebär inte att någon eller några andra aktieägare över- eller underskrider gränsvärdena. 

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

 

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

– Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

– EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

– Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG