Flaggningsmeddelande

Lund University Bioscience AB är en av huvudägarna i Follicum. Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen, i vilken 10 670 114 aktier nyemitterades, har Lund University Bioscience AB:s ägarandel minskat från 14,5 procent av röster och kapital till 8,7 procent av röster och kapital. Efter den genomförda företrädesemissionen äger Lund University Bioscience AB totalt 2 320 370 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.  www.follicum.com  

Follicum-img