Flaggningsmeddelande

Som en följd av den genomförda företrädesemissionen i  oktober 2017 i Follicum AB (”Follicum”)...