Fler kvinnor har ett eget sparande – men fortfarande vanligare att män har det

Antalet kvinnor som har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen, exempelvis lämna en relation, ökar något. Det visar en färsk undersökning från Yougov, gjord på uppdrag av nätbanken Nordnet.

– Det är glädjande att det går åt rätt håll – men fortfarande är det vanligare att män har ett eget sparande än att kvinnor har det, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Under det turbulenta 2020 fick allt fler upp ögonen för privatekonomi i allmänhet och börsen i synnerhet. Nu uppger en ökad andel kvinnor att de har ett eget sparande som är så stort att de skulle kunna förändra sin livssituation – det kan handla om att lämna en relation eller säga upp sig från jobbet. 38 procent av kvinnorna i undersökningen svarar att de har ett sådant sparande. Det är en ökning från 35 procent när samma fråga ställdes för ett år sedan.

– Det går åt rätt håll, fler kvinnor inser vikten av att ha ett eget sparande. Ett sådant kan både öka självförtroendet, men också den egna tryggheten och frihetskänslan, säger Frida Bratt.

Fortfarande är dock kvinnorna som har ett eget sparande betydligt färre än männen. Ännu svarar 47 procent, nästan hälften, av kvinnorna nej på frågan om de har ett eget sparande. Detta medan 49 procent av männen svarar att de har ett eget sparande.

– Inte bara kvinnor, utan alla, tjänar på att ha ett eget sparande vid sidan av det gemensamma sparandet i ett hushåll. Man kan dock konstatera att ett så kallat dra åt helvete-kapital är av extra vikt för kvinnor, eftersom de fortfarande i högre utsträckning är den ekonomiskt svagare parten i en relation, säger Frida Bratt.

Ett annat dilemma är att kvinnor tenderar att i högre utsträckning välja låg risk i sina placeringar, även om det handlar om ett långsiktigt sparande. I en tidigare undersökning från Nordnet svarar bara 4 procent av kvinnorna att de är beredda att ta hög risk i sitt sparande för att maximera avkastningen. 32 procent av kvinnorna i undersökningen tyckte att låg risk var det viktigaste i sparandet.

– I hög utsträckning beror det på att kvinnor har ett sämre finansiellt självförtroende än män, vilket undersökningar visar. Det är synd. För låg risk under lång tid i exempelvis pensionssparandet riskerar att i slutändan leda till lägre pension, säger Frida Bratt.

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post:
frida.bratt@nordnet.se

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Nordnet. Under perioden 17-19 februari 2021 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.