Fluicell bjuder in till presentation av ny strategisk inriktning 2 november

Genom den omstrukturering som Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelade den 3 oktober positionerar sig Fluicell för att adressera de växande marknaderna för avancerade terapiläkemedel och vävnadsbaserade modeller för läkemedelsscreening. Fluicell bjuder nu in till en webbsändning den 2 november 2023 där Bolagets VD Carolina Trkulja kommer presentera Fluicells nya inriktning och långsiktiga tillväxtstrategi.

Fluicell har under det senaste året gjort betydande framsteg inom utvecklingen av bioprintade vävnadsbaserade produkter för terapeutiska ändamål och för läkemedelsscreening, dels genom Bolagets olika samarbeten och partnerskap och i det interna utvecklingsarbetet. Dessa framsteg ligger nu till grund för Bolagets strategiska satsning på att accelerera utvecklingen av vävnadsbaserade produkter, med särskilt fokus på syntetiska pankreasöar för behandling av typ 1-diabetes.

Den 2 november, klockan 10:00, bjuder Fluicell in till en webbsändning för att presentera Bolagets nya långsiktiga strategi, Fluicells position på marknaderna för avancerade terapier och vävnadsbaserade screeningprodukter samt Bolagets väg till ökad tillväxt. Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till Bolagets ledning.

Plats: Online
Datum: 2 november
Tid: 10:00-10:30

Vänligen använd följande länk för att ansluta till presentationen: https://www.finwire.tv/webcast/fluicell/investerarpresentation/.
En inspelad version av evenemanget kommer hållas tillgänglig på Fluicells hemsida: https://fluicell.com/

VD Carolina Trkulja kommenterar:
"Fluicells teknik för att genera vävnader med hög detaljrikedom ger oss en unik position inom life science-branschen. Med ett vassare fokus på vävnadsbaserade produkter kan vi stärka vårt erbjudande till kunder och partners inom läkemedelsindustrin och på ett grundläggande sätt bidra till att förändra hur vi behandlar sjukdomar. Genom att accelerera vårt utvecklingsprogram för vävnadsbaserad typ 1-diabetesbehandling kan vi skapa en plattform för framtagandet av helt nya typer av terapeutiska produkter. En plattform skapar möjligheter inom en lång rad terapiområden och som lägger grunden för en stark framtida tillväxt.

För mer information, vänligen kontakta:
Carolina Trkulja, VD, +46 (0) 705 52 63 25, carolina@fluicell.com

Om Fluicell:
Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en teknik för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Med utgångspunkt i Fluicells teknik för att konstruera biologiska vävnader med ultrahög detaljrikedom bedriver Fluicell utveckling av vävnadsbaserade terapier och screeningmodeller. Bolagets utvecklingsarbete är i huvudsak inriktat mot vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes samt hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsscreening. Fluicells befintliga produkter är plattformarna Biopixlar® och Biopixlar® AER för högupplöst bioprinting i både 2D och 3D och forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (www.skgm.se).

Fler artiklar om Fluicell