Fluicells produktionsmål av Biopens spetspipetter är redan uppnådda

Tillverkningen av spetspipetter, engångsverktyg till Fluicells forskningsinstrument Biopen, har sedan början av maj ökat kraftigt. För att vara redo att kunna möta det växande intresset av instrumentet gjordes under våren 2018 flera investeringar, som redan visat mycket goda resultat.

Framställningen av spetspipetterna liknar processerna i tillverkningen av modern mikroelektronik. Spetspipetterna består av en biokompatibel elastomer, som också används i ett brett spektrum av läkemedelsindustrin, bland annat för tillverkning av kontaktlinser och inplantat.                               

En viktig del för resultaten ligger i Fluicells gedigna processpecialisering och utökade kvalitetskontroller av verktyget. Tillverkningen av spetspipetterna sker i Fluicells egna interna labb på Biotechcenter, där företaget också är beläget och verkar, vilket är en stor fördel för kontrollen av kvalitét och kostnader. 

Att vi redan i oktober kan se en fördubblad produktionstakt av pipetterna, utan att påverka kvalitén på något enskilt verktyg gör oss väldigt nöjda över våra satsningar. Kvalitén på produkten går alltid i första hand och för att möta det växande intresset för Biopen behövde vi öka produktionstakten av spetspipetterna. Det har vi gjort nu, och vi ser redan framåt i vår fortsatta utveckling av tillverkningen”. säger Fluicells produktionsspecialist. 

Fluicell kommer innan årsskiftet utöka produktionsavdelningen med ytterligare en produktionstekniker.  

Biopen® är ett egenutvecklat forskningsinstrument med hög upplösning som används vid studier av enskilda celler, exempelvis cancerceller och stamceller. Biopen består av en instrumentdel som utgörs av en pump, kontrollenhet, hård- och mjukvara, samt ett engångsverktyg i form av en spetspipett. 


För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com 
Gavin Jeffries, CTO/utvecklingsansvarig, 0767826553, gavin@fluicell.com