Fondbolaget Finserve Nordic AB har nyligen lanserat en ny fond

Fondbolaget Finserve Nordic AB har nyligen lanserat en ny fond med fokus på nordiska high yield obligationer – High Yield Opportunity Fund.

Fonden är noterad på NGM och genomför för närvarande en emission. IPO-Podden träffade förvaltaren Peder Broms för att lära mer om tillgångsslaget och fonden.

Intervju med Peder Broms, förvaltare av High Yield Opportunity Fund som nyligen noterats på NGM.