Förändring av antalet aktier och röster i Global Gaming 555 AB

Global Gaming har ökat antal aktier med 1 000 000 i samband med spridningsemissionen inför listning av aktien på Nasdaq First North och antal aktier och röster uppgår nu till 39 677 500.

Antal aktier i Global Gaming 555 AB uppgår per den 31 oktober 2017 till 39 677 500 aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 39 677 500 röster.

Bakgrunden till ökningen av antalet aktier och röster är spridningsemissionen på 1 000 000 aktier som bolaget genomförde inför notering på Nasdaq First North. Bolaget tillfördes 22 MSEK före emissionskostnader och aktiekapitalet ökas med 1 000 000 SEK. Årsstämman beslutade 21 juni 2017 att bemyndiga styrelsen att genomföra spridningsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 31 oktober 2017, klockan 08:30 CET.