SpiffX genomför riktad nyemission om 5,5 miljoner kronor

Styrelsen för SpiffX AB har beslutat genomföra riktad nyemission med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 20 juni 2017 om 5 miljoner aktier
Nyemissionen ger Bolaget ett kapitaltillskott om 5,5 miljoner kronor före emissionskostnader
De branscherfarna investerarna Hans Fajersson och Karl Trollborg och Martin Trollborg blir nya ägare i bolaget
Kapitaltillskottet möjliggör intensifierade insatser för att få ut mobilspelsplattformen Take5 bredare inom befintliga avtal och i kommande samarbeten
SpiffX AB, som utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för speloperatörer, genomför en riktad nyemission om fem miljoner aktier som ger Bolaget ett kapitaltillskott om 5,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Huvuddelen av emissionen tas av Hans Fajersson och Karl och Martin Trollborg, som har branscherfarenhet som ägare i andra spelbolag som Mr Green och Betsson.

SpiffXs styrelse beslutade på tisdagen att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och emittera fem miljoner nya aktier i Bolaget. Emissionen innebär en utspädningseffekt för existerande aktieägare med cirka 17 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Emissionslikviden om 5,5 miljoner kronor före emissionskostnader ska användas för att intensifiera arbetet med att marknadsföra bolagets Take5-appar till spel- och mobiloperatörer samt andra aktörer med behov av värdefullt entertainment-innehåll världen över. Arbetet med att ta fram flera produkter kommer också att intensifieras.

”Att vi får in så namnkunniga ägare som Hans Fajersson och bröderna Trollborg är mycket positivt och ett kvitto på att vi är på rätt väg med vår satsning på våra hybridspel. Både Fajersson och Trollborg har stor kompetens inom och erfarenhet av spelbranschen och ett mycket värdefullt nätverk”, säger Lennart Gillberg, SpiffXs VD.

Take5-plattformen består av ett antal hybridspel som ger spelaren ett nytt snabbt, enkelt och roligt komplement till de redan etablerade sport- och casinospel som finns på marknaden. Spelen har mött stort intresse av olika innehållsleverantörer såsom telekomoperatörer och större spelplattformar världen över.

SpiffX har sedan tidigare tecknat avtal med den spanska operatören Goldenpark.es och Supabets som är en av Afrikas största speloperatörer. Samtidigt förs diskussioner med flera operatörer och spelplattformar i olika delar av världen.

”Vårt arbete fokuserar nu på att få ut våra produkter så snabbt som möjligt via de avtal vi redan har plus att teckna avtal med nya samarbetspartners. Vi ser att vi har hittat en ny nisch i spelvärlden med våra produkter och den tänker vi ta ett grepp om och bli marknadsledande inom”, säger Lennart Gillberg.

För ytterligare information:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 klockan 08:45 CET.

Om SpiffX

SpiffX utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för mobila plattformar. Bolaget driver även en handelsplattform med en optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com . Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.

SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.