Information om företrädesemission C Security Systems AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (CSEC) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 2 november 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 3 november 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 0,21 sek (1:1 á 0,21 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 8 november 2017 till och med den 21 november 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 8 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 8 november 2017 till och med den 23 november 2017.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: CSEC TR
ISIN-kod: SE0010521203
Orderbok-ID: 145664
CFI: RSXXXX
FISN: CSEC/TR
Första handelsdag: 8 november 2017
Sista handelsdag: 21 november 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: CSEC BTA 1
ISIN-kod: SE0010521211
Orderbok-ID: 145665
CFI: ESXXXX
FISN: CSEC/BTA NV 1
Handelsperiod: 8 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 31 oktober, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se