Företrädesemissionen i Hybricon tecknad till 82 procent

I den företrädesemission av units i Hybricon Bus Systems AB, där sista teckningsdag inföll den
12 december 2018, tecknades totalt 109 509 697 units av högst 133 616 934 erbjudna units, vilket motsvarar ett totalt utfall om 82 procent.

Av dessa units tecknades 78 236 341 med stöd av uniträtter och 3 435 791 units av allmänheten utan stöd av uniträtter. De emissionsgaranter som medverkade i transaktionen tecknar sammanlagt 27 589 142 units. I garantikonsortiet ingick bla styrelseledamöterna Martin Rogersson och Erik Albinsson, liksom aktieägaren Gert Norrevik, vilka har begärt att få teckna för hela sina respektive åtaganden, vilket sammanlagt motsvarar 2 484 211 units. De sistnämnda har sedan tidigare meddelat att de i mån av utrymme önskar erhålla ersättning för sina garantiåtaganden i form av units, vilket antal därmed uppgår till 248 421 units.

Vid registrering av emissionen enligt ovan ökas bolagets aktiekapital med 10 950 969,70 kr, från 4 453 897,80 kr till 15 404 867,50 kr. Totalt antal aktier uppgår då till 154 048 675 st, och Bolaget tillförs ca 20,8 Mkr före emissionskostnader om ca. 1,8 Mkr.

Styrelsen kommer under dagen att fatta formellt tilldelningsbeslut, varefter avräkningsnotor skickas ut till de som tecknat utan stöd av uniträtter. Beräknad likviddag är den 27 december 2018 och handel med BTU sker fram till dess att Bolagsverket slutligt registrerat Företrädesemissionen.

Sista handelsdag i BTU och första handelsdag i aktien och teckningsoption serie 2 kommer att kommuniceras i separat pressmeddelande.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se 

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Spot Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.