Förlängd hållbarhetstid för LifeClean Desinfektion

LifeClean International AB (publ) meddelar idag förlängd hållbarhetstid för produkten LifeClean Desinfektion. Detta efter att en hållbarhetsstudie från oberoende laboratorium påvisat längre hållbarhetstid än tidigare känt.

Hållbarhetsstudien genomfördes av det ansedda tredjepartslaboratoriet Eurofins utifrån en metodik som är godkänd av både nordamerikanska och europeiska myndigheter. Därmed är testresultatet både en validering av LifeCleans patenterade kemiformulering, som har en ovanligt lång hållbarhetstid för en klordioxidprodukt, samt en del av bolagets pågående EPA-process för marknadsgodkännande i USA.

”Tredjepartstester har under det senaste året bevisat en allt högre effektivitet för LifeClean Desinfektion, vilket tidigare förlängt produktens virus- och bakteriedödande hållbarhetstid till 18 månader i rumstemperatur. Med detta testresultat kan vi nu höja hållbarhetstiden även för endosporer, vilket är de absolut svåraste mikroorganismerna att avdöda. LifeClean Desinfektions spordödande hållbarhetstid förlängs därmed från nio till tolv månader i rumstemperatur, vilket har en stor betydelse för distribution och försäljning.”, säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean International.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB

E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81
 

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.