Styrelseledamot övergår till Senior Advisor roll i LifeClean

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att styrelseledamoten Joachim Frykberg kommer att avgå ur styrelsen på egen begäran då styrelseuppdraget fordrar ett större tidsengagemang än vad han har möjlighet till för närvarande. Han kommer istället att fortsätta sitt engagemang i bolaget som Senior Advisor till LifeCleans styrelse och styrelseordförande.

”LifeClean är ett bolag i en mycket spännande tillväxtfas och med en fantastisk potential. Jag ser framemot att kunna fortsätta delta i bolagets strategiska utveckling som Senior Advisor.”, säger Joachim Frykberg.  

”Vi är oerhört glada över att Joachim kan fortsätta sitt engagemang i LifeClean som Senior Advisor till styrelsen. Hans gedigna erfarenhet och kompetens gör honom till en mycket värdefull rådgivare.”, säger Ragnar Krefting styrelseordförande för LifeClean International.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petra Sas, Head of Investor Relations, LifeClean International AB
E-post: petra.sas@lifeclean.se
Telefon: +46 72-888 43 83

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.