Förlängd teckningstid för kommande nyemission i Taurus Energy AB (publ)

Ny sista dag för teckning i företrädesemissionen är 12 januari 2018 och ny sista dag för handel med teckningsrätter är 10 januari 2018.

Styrelsen i Taurus Energy AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den kommande nyemissionen med sju (7) dagar vilket innebär att sista dag för teckning infaller fredagen den 12:e januari 2018 istället för tidigare 5 januari. Perioden för handel med teckningsrätter förlängs därmed till 10 januari 2018 från tidigare 3 januari 2018.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på  www.taurusenergy.eu

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu