Första dag för handel i BPC Instruments

Idag är första dag för handel i BPC Instruments, ett svenskt bioteknikbolag som säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys.

BPC Instruments grundades 2005 och har bedrivit forskning inom områdena instrumentering, reglering och automatisering av anaroba rötningsprocesser. Bolaget erbjuder instrument för att mäta gasvolymer och flödeshastigheter. För närvarande utgör produktlinjen AMPTS® ll, såväl som Gas Endeavour® och BPC® µFlow, kärnprodukterna som erbjuds BPC Instruments kunder. Bolaget marknadsför lösningar för en rad olika tillämpningar inom diverse bioteknikindustrier. Resultatet av användningen av BPC Instruments produkter leder till minskad tidsåtgång och minskat arbetskraftsbehov, samt effektivisering i utförandet av analyser.

BPC Instruments har i över 15 år utvecklat och sålt automatiserade analysinstrument, vilka möjliggör effektivare, pålitligare forskning och analys med högre kvalitet inom biogassektorn. Noteringen av BPC Instruments är en stor milstolpe i vår affärsstrategi. Den ökar vår marknadspenetration och företagsutveckling, både inom existerande biogas och nya bioteknologiska sektorer. När vi nu ikläder oss rollen som noterat bolag kommer vi att kunna utnyttja det momentum noteringen medför och gå ut ännu bredare med våra produkter, till nya marknader – både globalt och vertikalt. Vi är tacksamma för det starka intresset från investerare, gällande vår IPO, liksom från den bioanalytiska marknaden. Detta motiverar oss starkt att implementera och växla upp vår tillväxtstrategi,” kommenterar VD Dr. Jing Liu, BPC Instruments.

”Idag välkomnar vi BPC Instruments till Spotlight – ett spännande bolag som är verksamma inom bioteknik. Vi ser fram emot att följa deras tillväxtresa,” säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.

Presskontakt
Anders Eriksson, Marknadsplatschef Spotlight
+46 79 006 65 66, ae@spotlightstockmarket.com

OM SPOTLIGHT
Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.
spotlightstockmarket.com