Första dag för handel i Ectin Reasearch

Idag är första dag för handel i Ectin Research, ett läkemedelsbolag som är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater, främst för urinblåsecancer.

Ectin Research grundades 2013 är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater. Forskningen är fokuserad mot att ta fram läkemedel som avser att eliminera cancertumörer hos patienter, med störst inriktning mot behandling av urinblåsecancer. Utöver detta ämnar bolaget utveckla läkemedel för behandling av bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.

”Vi är mycket glada för intresset som Ectin visats genom emissionen. Noteringen har synliggjort Ectin och gett nya aktieägare möjlighet att följa med och dela vår ambition att etablera MFA-370 som den första orala behandlingen för metastaserad urotelial blåscancer med få och tolererbara potentiella biverkningar. Tack vare det kapital som vi erhåller har vi nu de finansiella möjligheterna att påbörja den planerade fas l/ll-studien under H2 2021,” säger Anna Sjöblom-Hallén, VD, Ectin Research.

”Idag inleds handeln i Ectin Research, verksamma med deras behandlingsterapi mot blåscancer – varmt välkomna till Spotlight!”, säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.

Presskontakt

Anders Eriksson, Marknadsplatschef Spotlight

+46 79 006 65 66, ae@spotlightstockmarket.com

OM SPOTLIGHT

Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.

spotlightstockmarket.com