Första dag för handel i Katalysen Ventures

Idag är första dag för handel i Katalysen Ventures, ett svenskt investeringsbolag som är verksamt som en så kallad ”venture developer”. Katalysen investerar sin expertis för att sänka kundbolags risknivå i utbyte mot aktieoptioner och har hittills investerat sin expertis och kapital i 25 verksamheter.

Katalysen Ventures grundades 2007 av Peter Almberg och etablerades som en ”venture developer” år 2015. Bolaget består för närvarande av elva företagsbyggare verksamma på kontor i Stockholm, Sverige och Geneve, Schweiz. Verksamheten går ut på att investera kunskap, tid och kapital i kundbolag och genom att addera både aktiv expertis och finansiellt kapital sänker Bolaget risker och ökar sannolikheten för att fler kundbolag kan lyckas. Katalysen erhåller aktier och aktieoptioner i form av teckningsoptioner från kundbolagen i utbyte för sin expertis. Motivet bakom erbjudandet och noteringen på Spotlight Stock Market är att fortsätta skapa aktieägarvärden och använda emissionslikviden till att expandera teamet, addera mer finansiellt kapital i nya kunder samt fortsatt stötta den nuvarande portföljen.

Vi är venture developers, bolagsutvecklare, med en unik affärsmodell som bygger på att vi främst investerar aktiv expertis i spännande bolag och projekt. Det finns ett stort behov av de tjänster vi erbjuder och nu har alla chansen att äga aktier i Sveriges första noterade venture developer!” kommenterar VD Peter Almberg, Katalysen Ventures.

"idag inleds handeln i Katalysen Ventures och vi önskar bolaget välkomna till Spotlight. Katalysen har en spännande affärsmodell och hjälper tillväxtbolag att lyckas, vi ser fram emot att följa deras resa som noterat bolag," säger Car-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.

Presskontakt
Anders Eriksson, Marknadsplatschef Spotlight
+46 79 006 65 66, ae@spotlightstockmarket.com

OM SPOTLIGHT
Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.
spotlightstockmarket.com