Första dag för handel i Vultus AB

Idag är första dag för handel i Vultus AB, ett svenskt agtech-bolag som utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

Vultus är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget har utvecklat AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter som huvudsakligen samlar in data från odlingsfält. Den insamlade data används för att analysera fälten och generera åtgärdsförslag och fältspecifika rekommendationer som lantbrukaren använder för att kunna odla mer effektivt. Vultus har nyligen klivit in i kommersialiseringsfasen och har inlett försäljning till internationella aktörer. För att vidare kommersialisera Bolagets plattform har Vultus initierat en tillväxtplan. Kapitalet som Vultus erhåller i samband med notering på Spotlight Stock Market kommer finansiera tillväxtplanen och skala upp verksamheten på både befintliga och nya marknader.

Vi är mycket tacksamma för intresset i vår emission och jag vill välkomna alla nya aktieägare. Vi har nu skapat förutsättningar för Bolagets tillväxt och kommersialisering för att brett lansera vår plattform, vilken ger kunder beslutsunderlag och analys baserade på omfattande forskningsstudier,” kommenterar VD Per Karlsson, Vultus.

”Idag välkomnar vi Vultus till Spotlight! Nu väntar en tillväxtresa med avsikten att inleda kommersialiseringen av deras plattform. Det kommer bli spännande att följa bolaget framöver,” säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.

Presskontakt
Anders Eriksson, CEO
+46 79 006 65 66, ae@spotlightstockmarket.com

OM SPOTLIGHT
Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.
spotlightstockmarket.com