Första dag för handel i Orgo Tech AB:s aktie på AktieTorget

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) meddelar härmed att handel med bolagets aktier idag inleds på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet ”ORGO” och har ISIN-kod SE0009806177. 

Första dag för handel på AktieTorget
Idag, den 3 januari 2018, inleds handel i Orgo Techs aktier på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet ”ORGO” och har ISIN-kod SE0009806177.

För mer information kontakta:
VD, Mathias Palmqvist
08 – 121 53 890
ir@orgotech.com
www.orgotech.com 

Orgo Tech i korthet:
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler.  Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.