IPO: MIFID II BÖR INTE PÅVERKA ANTALET LISTNINGAR – ANALYTIKER

STOCKHOLM (Direkt) Exakt hur det nya europeiska finansmarknadsregelverket Mifid II kommer att slå är ännu oklart. Till skillnad mot vad vissa hävdar bör det dock inte slå på antalet aktieintroduktioner.

Det bedömer Anders Elgemyr, vd på rådgivnings- och analysfirman Jarl Securities, i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Onsdagen är första dag med Mifid II-regelverket i bruk. Nyhetsbyrån Direkt rapporterade tidigare på onsdagen, baserat på en brittisk förvaltningsbolagschefs kommentar till Bloomberg News, att Mifid II riskerar att hämma antalet listningar av småbolag.

Detta på grund av att nya regler avseende avgifter för analyser kräver att fonder separerar kostnaden för analys från kurtaget. Detta bedöms leda till sämre analytikerbevakning av småbolag, och i sin tur ett minskat investerarintresse.

Anders Elgemyr ger inte mycket för detta resonemang.

“Jag tror inte att Mifid II på något vis kommer att påverka antalet IPO:er. Det är inte analyserna som är det främsta säljinstrumentet vid börsintroduktioner”, säger han.

Allmänt rörande analys av småbolag påpekar Anders Elgemyr att uppdragsanalyser, där själva bolaget betalar analysfirmor som Aktiespararna/Jarl, Remium eller Redeye för bevakningsuppdraget, har “kommit för att stanna”. Han påpekar att även Nordea har lanserat uppdragsanalys inför Mifid II.

“Vi började med uppdragsanalyser tillsammans med Aktiespararna 2013 och då var det mycket diskussioner om berättigandet av uppdragsanalyser men den diskussionen har närmast försvunnit”, säger Anders Elgemyr som ser denna typ av analyser som ett långsiktigt arbete med syfte “att öka transparensen kring bolaget och aktien” snarare än att endast verka “kursstödjande”.