Första handelsdag för BeammWave på Nasdaq First North

Idag fredag 11 mars noteras BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market, efter att bolaget framgångsrikt uppnått hela 98% i sin listningsemission.

BeammWave meddelar att handel i bolagets aktier (BEAMMW B) och teckningsoptioner TO1 (BEAMMW B TO1) inleds idag.

“Det är en stor milstolpe för BeammWave, som visar styrka genom att kunna fullfölja listningen, trots det förskräckliga som utspelar sig drygt 100 mil österut. Detta ger bolaget en stark kassa som möjliggör ytterligare expansion och uthållighet. Dessutom visar det att vi har den mognad som krävs för att hantera en listad miljö”, säger Stefan Svedberg, VD för BeammWave.

BeammWaves kärna utgörs av en stark teknologiportfölj, där styrkan manifesteras av att man idag lämnar in sin 17:e patentansökan. “Vi har en stark teknologi och är dessutom tidiga i ett område, vilket gör det både möjligt och strategiskt viktigt att skydda våra uppfinningar på både djupet och bredden. Jag är övertygad om att patent kommer att spela en avgörande roll för våra framtida affärer, och vi kommer därför att fortsätta att framgångsrikt bygga vår patentportfölj”, kommenterar Bengt Lindoff, Chief System Architect för BeammWave.

Under förra veckan deltog bolaget på Telecom-världens största årliga event, Mobile World Congress i Barcelona. I år var det en begränsad variant, som en följd av Covid-19, men trots detta samlades 61 000 besökare på plats. ”Jag är förvånad men väldigt stolt över det intresse vår lösning väcker och hur många av industrins stora spelare som vill diskutera med oss”, kommenterar BeammWaves säljchef Rob Cadman.

BeammWaves VD Stefan Svedberg medverkar tisdag 15 mars kl 19.30-20.00 på Aktiespararnas Aktiedag. Här presenterar han bolaget, vilka framsteg som hittills har gjorts och hur bolagets framtida verksamhet är planerad.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
stefan@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.