Första handelsdagen för Oncozenge på First North beräknad till 12 februari

Första handelsdagen för Moberg Pharmas dotterbolag Oncozenge på First North är beräknad till den 12 februari 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tio stamaktier i Moberg Pharma per avstämningsdagen den 5 februari berättigar till en aktie i Oncozenge.

Vidare förmedlas villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen i Oncozenge. Innehav av en befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och en teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

Teckningskursen uppgår till 10,25 kronor per aktie. Det innebär att Oncozenge tillförs cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket har kommunicerats tidigare.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 17 februari 2021. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 19 februari till och med den 5 mars.

Det framgår även att samtliga medlemmar i styrelse och ledning för avsikt att delta i företrädesemissionen.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire