DBP – Förstärkning av balansräkningen genom riktad nyemission om 2.765 msek

Styrelsen för DBP har nu genomfört, med stöd av bemyndigande som erhölls på årsstämma 8 maj 2017, en riktad nyemission om totalt 2 765 000 kronor. Emissionen riktas till Recall Capital Nordic AB om 544 444 aktier och till Magnus Hamberg om 70 000 aktier. Emissionen är en del i ett avtal som DBP har med Recall Capital rörande finansiering. Vid varje finansieringsrunda lånar Recall Capital aktier i DBP som sedan säljs över marknaden. Likviden används sedan för att Recall Capital skall teckna i en riktade emission.
Detta innebär att det totalt emitteras 614 444 B-aktier till en kurs av 4.50 kr, vilket styrelsen bedömer vara marknadsmässig. Efter registrering av denna nyemission uppgår antalet B-aktier till 17 158 099 och aktiekapitalet till 907 904,95 kronor. Emissionskostnaderna består endast av registreringskostnader för emissionen.

”Bakgrunden är att styrelsen bedömer det vara väsentligt för bolagets utveckling att förstärka balansräkningen genom förbättrad likviditet” säger Igor Lokot, VD för DBP.

Mer info om bolaget: www.doublebp.com

Fullständigt bolagsnamn :      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:           556991-6082
Aktiens kortnamn :                  DBP B
Aktiens ISIN-kod :                    SE0007185525

För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn Facebook och Twitter !

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.