FRAM SKANDINAVIEN PÅ VÄG TILL FIRST NORTH

STOCKHOLM (Direkt) Fram Skandinavien planerar en listning på First North med preliminär första handelsdag den 12 oktober.

Fram har utvecklat en process för att starta, investera i och utveckla digitala bolag från grunden, enligt ett pressmeddelande.

“Vi har etablerat en metodik för bolagsbyggande där vi lägger stor vikt vid att bolagen ska generera intäkter redan sex månader från första spadtag och att lönsamhet måste komma inom två år. Vårt affärsområde Standing Teams gör att vi snabbt kan bygga team av IT-ingenjörer till våra bolag. Utmaningen i att hitta kompetent IT-talang är i många fall där de tidiga bolagen går under”, säger Christopher Brinkeborn Beselin, ordförande i Fram.

Inför noteringen planeras en nyemission om cirka 19,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i erbjudandet är 20 kronor per aktie, motsvarande en värdering av bolaget exklusive emissionsbeloppet på 30,5 miljoner kronor.

Det anskaffade kapitalet om 19,5 miljoner kronor avser Fram att använda för att utveckla cirka sex-tio nya bolag med en investering om cirka 1,5-2 miljoner kronor vardera, skriver bolaget.

Anmälningstiden i erbjudandet löper 20 september-3 oktober.