Frill Holding AB lanserar hemsida med Corporate/IR-relaterad information samt inbjuder till investerarträffar med anledning av spridningsemissionen

Frill Holding AB (”Frill”, eller ”Bolaget”) lanserar nu en hemsida dedikerad till Corporate/IR-information. Hädanefter återfinns information om bl a finansiella rapporter, pressmeddelanden, aktierelaterad information och uppgifter om styrelse & ledning på www.frillholding.com.

Hemsidan www.frill.se kommer således fortsättningsvis att vara tillägnad information och erbjudanden kring Frills produkter och tjänster.

Frills VD Khosro Ezaz-Nikpay kommer att presentera Bolaget på scen under två tillfällen (se tabellen nedan):

11 juni Småbolagsdagen 08:00 – 08:30 Sheraton Hotel Tegelbacken 6, Stockholm
12 juni GCF Investerarlunch 11:00 – 13:00 Scandic Klara Slöjdgatan 7, Stockholm

Anmälan till Småbolagsdagen sker via www.aktiespararna.se. Denna presentation kommer även att webbsändas.

Anmälan till GCF Investerarlunch sker via info@gcf.se.

Frill genomför nu en spridningsemission i samband med listningsförberedelser. Sista dag för teckning är 14 juni. Det går bl a att teckna via Eminovas onlinetjänst:

https://www.signrportal.se/portal/732/FrillHoldingAB  

För information om investerarträffar, vänligen kontakta Göteborg Corporate Finance, cl@gcf.se

För information om Bolaget, vänligen kontakta VD Khosro Ezaz-Nikpay, khosro.nikpay@frill.eu