Front Ventures har stängt sin position i Quickbit

Investmentbolaget Front Ventures har per idag helt avyttrat sitt innehav i Quickbit [QBIT]. Avyttringen har stärkt Front Ventures likviditet med 17 328 000 kr vilka kommer att används till återbetalning av lån samt investeringar i nya bolag.

Front Ventures har sedan årsskiftet 2021/2022 sålt totalt 2 944 000 aktier i Quickbit till ett genomsnittpris om 5,89 kr. Försäljningarna har skett över marknaden då andra alternativ inte har utgjort en framkomlig väg.

”Vi var en av de första investerarna i Quickbit. Efter drygt 5 år har vi nu valt att stänga vår position i bolaget för att frigöra resurser för nya investeringar. Samtidigt använder vi likviden för att förstärka vår balansräkning högst betydligt. Vi ser flera intressanta investeringsmöjligheter och uppskattar möjligheten att kunna gå in i nya objekt inom kort.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Målet är att våra investeringar ska uppnå satta mål inom 36 månader. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.