Front Ventures intressebolag Vopy Technology AS flyttar till Sverige

Som ett steg inför en framtida notering flyttas nuvarande ägarstruktur i Vopy Technology AS genom en apportemission över till Vopy AB.

Vopy flyttar nu sin verksamhet till Sverige och påbörjar därmed sina planer för en framtida notering på en publik marknadsplats i Sverige. Emissionskursen är 2,50 kr/aktie vilket medför att Vopy AB värderas till 125,7 MSEK efter slutförd apportemission till nuvarande ägare i Vopy Technology AS.

Front Ventures ägarandel i nybildade Vopy AB uppgår till 7,54%.

Vopy är i slutfasen av sin produktutveckling. Integration med den första partnern samt skarpa driftstester är planerade till oktober 2020. Vopy har nyligen fått designen av sina fysiska kort godkända av Mastercard samt slutfört rekryteringen av Rebeca Skjerven Wignall som tillträder tjänsten Head of Compliance den 1 oktober 2020. Rebeca är jurist och kommer närmast från Opera Software AS [NASDAQ: OPRA] och en position som Senior Legal Counsel där.

”Vi ser med glädje att Vopy i stort följer sin utvecklingsplan utan större förseningar eller avsteg. Vopy har passerat viktiga milstolpar i sin utveckling och har ett nära samarbete med sin första partner vilket lägger en bra grund för kommande produktlansering.” säger Johan Lund, VD för Front Ventures AB.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures investerar i fintech-relaterade tillväxtbolag genom att tillföra kapital och resurser i syfte att accelerera bolagens nästa steg i sin utveckling. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.