FUNDED BY ME: GODKÄNDA FÖR LISTNING PÅ NGM NORDIC MTF

STOCKHOLM (Direkt) Teknikbolaget Funded By Me Crowdfunding har godkänts för listning på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är den 8 mars 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande från NGM.

Funded By Me är ett teknikbolag som via sin egenutvecklade digitala plattform bedriver verksamhet inom crowdfunding i Sverige och i utlandet. Företaget äger även den svenska kommunikationsbyrån Laika Consulting.

“Att vi väljer att notera Funded By Me är ett tydligt steg i början på en lång möjlighetskurva och betyder långt ifrån slutet på en resa. Som noterat bolag kan Funded By Me påskynda den strategiska tillväxten och samtidigt aktivt driva det europeiska och asiatiska konsolideringsarbetet framåt”, säger bolagets vd Daniel Daboczy.

Företagets rådgivare inför noteringen är G&W Fondkommission.