Genetic Analysis AS offentliggör utfall i optionsinlösen

Oslo, Norge, 21 november 2022 – Den 16 november 2022 avslutades nyttjandeperioden för Genetic Analysis AS:s (“GA” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission av units i september/oktober 2021. Inga teckningsoptioner av serie TO 1 har utnyttjats.  Bakgrunden bedöms vara att teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela nyttjandeperioden överstigit gällande aktiekurs.

Under perioden 2 november 2022 – 16 november 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i GA till en kurs om 9,30 NOK per aktie. Inga teckningsoptioner har utnyttjats och därmed är aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget oförändrat.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Eilert Aamodt, CFO
E-post: ea@genetic-analysis.com

Hemsida: www.genetic-analysis.com

För mer information om GA, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 10 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.comIntresserad av att läsa mer om GA:s produkter? Besök ga-map.com