Genetic Analysis AS: Genetic Analysis AS erhåller CE-IVDR-märkning för sitt GA-map® provtagningskit

Oslo, Norge, 26 februari, 2024 – Genetic Analysis AS (“Bolaget”, Ticker: GEAN) är stolta över att meddela att GA-map® Sample Collection Kit har erhållit CE-IVD-märkning enligt förordningen om in vitro-diagnostik (EU) 2017/746. GA-map® Sample Collection Kit är en produkt som förenklar provtagningsprocessen och möjliggör enkel och användarvänlig insamling av fekala prover i hemmet, utan att kompromissa med testresultatens kvalitet och integritet. Provtagningskitet inaktiverar bakterier och virus och har dokumenterad hållbarhet vid rumstemperatur i upp till fyra veckor och vid -20°C i upp till sex månader. CE-IVD-märkningen möjliggör en bredare marknadstillgång, vilket innebär ökade kommersialiseringsmöjligheter till ett bredare urval av slutkunder på de europeiska marknaderna.

GA-map® Sample Collection Kit är nu kommersiellt tillgängligt och kommer även att erbjudas som en fristående produkt för forskare och laboratorier som behöver samla in fekala prover, samt direkt till konsumenter. GA-map® Sample Collection Kit har utformats för att användas tillsammans med GA-map® Dysbiosis Test, ett CE-märkt probbaserat test för tarmmikrobiota som kan diagnostisera och karakterisera dysbios hos patienter med irritabel tarm (IBS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Marknaden för mikrobiomanalys växer snabbt, och GA förändrar marknaden genom att sänka inträdesbarriären för mindre laboratorier att starta mikrobiomtestning. Det nya provtagningskitet är en utmärkt kompletterande produkt till företagets erbjudande till kunder inom forskningslaboratorier.

VD Ronny Hermansen kommenterar:

"CE-IVD-märkningen av GA-map® Sample Collection Kit visar att produkten uppfyller de höga kraven på kvalitet, säkerhet och prestanda som krävs enligt In Vitro Diagnostic Regulation (EU) 2017/746. Med certifieringen kan vi nu utöka våra kommersialiseringsinsatser till en betydligt bredare kundbas och därigenom öka vår försäljningspotential och samtidigt stärka vår närvaro inom mikrobiomanalysområdet. Vi tror att våra produkter kan göra skillnad i diagnos och behandling av patienter med tarmrelaterade sjukdomar, och vi ser fram emot att ta dem till fler marknader och regioner inom en snar framtid."

För mer information, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Eilert Aamodt, CFO
E-post: ea@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 15 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com

Håll dig uppdaterad om GA och registrera dig för mer investerarelaterad information: www.genetic-analysis.com/subscriptions/

Intresserad av att läsa mer om GA:s produkter? Besök ga-map.com