Genetic Analysis AS stärker sin marknadsnärvaro i USA med mikrobiomtestet GA-map[®]

OSLO, NORGE – 25 augusti 2023: Mikrobiomdiagnostikspecialisten Genetic Analysis AS (“GA”) har genom sin distributör Eagle Biosciences Inc ingått ett avtal med en icke offentliggjord partner, ett högvolymslaboratorium som tillhandahåller laboratoriediagnostik till kliniker, hälsovårdsmyndigheter och forskningsuniversitet i USA. Partnern förväntas lansera GA:s standardiserade och validerade GA-map® som en testtjänst under Q4 2023. Partnerskapet är helt i linje med GA:s strategi att accelerera tillväxten genom nya högvolymlaboratorier och markerar ett betydande steg framåt i GA:s affärsexpansion på den amerikanska mikrobiommarknaden.

Ronny Hermansen, VD, Genetic Analysis, kommenterar:
"GA är stolta över att tillkännage ytterligare en ny partner i USA den största marknaden för mikrobiomtestning i världen. Behovet av snabb och korrekt mikrobiomdiagnostik ökar snabbt och vi är glada över att samarbeta med ett nytt laboratorium för att påskynda vår tillväxt på denna avancerade marknad. Att utöka antalet installationer av GA-map®-plattformen i högvolymlaboratorier är av stor betydelse för oss eftersom det driver tillväxt för nuvarande produkter samtidigt som det befäster GA som den föredragna partnern för läkemedels- och diagnostikbolag som vill samutveckla nya tester på GA-map®-plattformen därmed säkrar vi långsiktig tillväxt på en snabbväxande marknad."

GA:s högsta prioritet är att fortsätta sin expansion och påskynda tillväxten genom nya partnerskap. Eftersom den amerikanska mikrobiom-marknaden är den mest avancerade är GA stolta över att tillkännage sitt nästa partnerskap på denna marknad. FDA:s nyligen utfärdade godkännande av mikrobiomförändrande läkemedel har påskyndat behovet av rutinmässig mikrobiomdiagnostik, och medvetenheten om vikten av ett friskt mikrobiom ökar snabbt. GA-map® är en standardiserad och validerad diagnostisk plattform som ger omedelbara resultat och jämförs med en frisk referenspopulation.

Dan Keefe, grundare och VD, Eagle Biosciences, kommenterar:
"Eagle Biosciences är mycket glada över att vara en del av detta spännande samarbete med Genetic Analysis och ett nytt laboratorium i USA. Vi är stolta över att tillhandahålla immunanalyser, antikroppar och proteiner av högsta kvalitet sedan 2010. Att erbjuda laboratorier i USA GA-map®, en standardiserad och validerad mikrobiomtesttjänst, ligger helt i linje med vårt åtagande att leverera diagnostiska precisionslösningar."

Om den amerikanska mikrobiom-marknaden:
USA är världens största mikrobiommarknad och behovet av bedömningar av tarmmikrobiom ökar snabbt. Detta beror på den ökande förekomsten av gastrointestinala sjukdomar och det ökande fokuset på mikrobiomets inverkan på många andra sjukdomar, vilket drivs på av det stora antalet bioteknik- och läkemedelsföretag som är involverade i forsknings- och utvecklingsaktiviteter relaterade till mikrobiomet. The Human Microbiome Market (www.marketsandmarkets.com) anger i en rapport som publicerades i april 2022 att den globala marknaden för mikrobiom kommer att nå 269 miljoner USD år 2023 och 1 370 miljoner USD år 2029 med en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 31,1% under prognosperioden 2023 till 2029.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Eilert Aamodt, Chief Financial Officer
E-post:
ea@genetic-analysis.com

Om Eagle Biosciences, Inc.:
Sedan 2010 har Eagle Biosciences tillhandahållit immunanalyser, antikroppar och proteiner av högsta kvalitet och till bästa pris som är tillgängligt på marknaden. Det finns många leverantörer av ELISA och andra analyser och hundratusentals produkter att välja mellan, men EagleBio erbjuder endast produkter som ger maximal prestanda och tillförlitliga och pålitliga resultat.  För mer information om Eagle Biosciences, Inc.

För mer information om Eagle Biosciences, Inc.www.EagleBio.com

Om Genetic Analysis:
Genetic Analysis AS är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 15 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

För mer information: www.genetic-analysis.com

Är du intresserad av att läsa mer om GA:s produkter? Besök gärna ga-map.com