Global Gaming lanserar Spellandet.com från MGA licens

”Spellandet.com har med sin PayNPlay-teknik i direkt motsats till vad många, allmänhet såväl som myndighetspersoner, verkar tro en mycket hög grad av kontroll av vem som nyttjar tjänsten då en så kallad KYC genomförs i samband med varje insättning. Med denna information säkerställs vem kunden är, tex. att kunden är myndig och inte tidigare blockerat sig från tjänsten .” säger VD Stefan Olsson och fortsätter: ” Att MGA på Malta liksom andra spelmyndigheter i Europa nu förstår vilka fördelar denna lösning har ur ett compliance och regelefterlevnadsperspektiv är både glädjande och tydligt. Utifrån det lagförslag som nyligen presenterats av regeringen så anser vi även att den svenska lagstiftningen kommer att ta höjd för identifiering och registrering av kunder med hjälp av till exempel Bank-ID.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Olsson, CEO
E-post: Stefan.olsson@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 6 april 2018, klockan 15:00 CET.