Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Första transplantationerna i Mexiko

Transplantationerna var två stycken blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande närstående givare. Behandlingarna med Glycosorb®-ABO var effektiva och komplikationsfria. De transplanterade njurarna fungerade bra efter de båda transplantationerna.

Transplantationerna genomfördes på två ledande transplantationscentra, vilka tillsammans genomför cirka 10 % av samtliga njurtransplantationer från levande givare i Mexiko.

I Mexiko genomförs det årligen upp mot 3000 njurtransplantationer varav ca 2100 (70 %) är från levande givare. Antalet njurtransplantationer i Mexiko från levande givare är nästan fyra gånger högre än i Tyskland, bolagets nuvarande största marknad. Under rätt förutsättningar brukar man inom några år kunna uppnå en 20-procentig ökning av antalet njurtransplantationer från levande givare med hjälp av blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer.

Fler än 21 000 patienter är uppsatta på väntelista för organtransplantation i Mexiko varav nästan två tredjedelar väntar på en ny njure.

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 18:30

Om Glycorex Transplantation

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. 

Produkten har hittills använts vid fler än 3 000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.
Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de drygt tre tusen njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb-behandlingar, kan uppskattas spara cirka 450 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Kanada och Australien. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis. 

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30