GoldBlue – Investera i några av världens snabbast växande kasinospelsmarknader online

Emissionsaktuella GoldBlue AB erbjuder inför en planerad IPO på Nasdaq First North en unik möjlighet att investera i några av världens snabbast växande kasinospelmarknader i framför allt Asien.

Företagets verksamhet går ut på att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder casinospel över internet. GoldBlue AB drivs via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare, vilka har lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska kasinospelmarknaden online.

Verksamheten – casinospel för mobila enheter

Bolaget erbjuder ett av de bredaste utbuden för casinospel online för mobila enheter i Asien där bolaget har integrerat de ledande mobila spelprodukterna. Med över 1 000 spelprodukter inom kasino- och jackpotspel är bolaget redo att ta en större marknadsandel under 2018 och har även aggressiva expansionsplaner till nya marknader i Sydostasien.

GoldBlues vision

GoldBlues vision är att via dotterbolag bli en av de ledande aktörerna inom samtliga segment av den asiatiska spelsektorn online.

  • Fortsatt kraftig tillväxt under 2017. Bruttospelintäkterna ökade under januari till september 2017 med över 100 %, jämfört med samma period föregående år, från cirka 2,7 MEUR till cirka 5,9 MEUR.
  • Koncernen har ett av de bredaste utbuden av onlinespel (online-kasino, jackpotspel samt spelautomater) för stationära och mobila enheter i Asien.
  • Bolagets tillväxtstrategier internt samt externt förutser en kraftig tillväxt under 2018.

Bolagets hemsida: www.goldblue.eu .

GoldBlue bjuder in till en presentation med Bolagets styrelseordförande Rune Löderup :

Tid:               Den 23 november kl 10:30.

Plats:             Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm.

Anmälan:      OSA senast den 21 nov. till info@goldblue.eu (begränsat antal platser).

Om erbjudandet till teckning:

Emission om maximalt 4 100 000 Units i GoldBlue AB (publ). En Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption (TO1). Varje unit erbjuds för 5,85 SEK/st. Tre (3) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 – 28 februari 2019 teckna en ny aktie för 7,90 SEK.

Emissionsbelopp vid full teckning: 4 100 000 units motsvarande cirka 24 MSEK före emissionskostnader.
Emissionskurs: 5,85 SEK/aktie.
Värdering Pre-money: Ca 159 MSEK.
Unit: En (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Teckningstid: 8 november till och med den 24 november 2017.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 Units.
Aktiens kortnamn: GOLDB.
Aktiens ISIN-kod: SE0009895386

Emissionen är säkrad upp till ca 88 % via dels ett garantikonsortium och dels via kompletterande teckningsförbindelser. Aktien och teckningsoptionen planeras att listas på Nasdaq First North med prel. första listningsdag den 20 december 2017.

Länk till memorandum, emissionsteaser, anmälningssedel:

http://www.gwkapital.se/sv/press_nyheter/emissioner/filer/goldblue—emission.aspx

G&W FONDKOMMISSION 
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag noterade på Nasdaq First North Stockholm, samt som mentor åt bolag listade på NGM.