Göteborg och Volvo Cars vill förstora mobilitetsnavet på Hisingen

Volvo Cars och Göteborgs Stad vill locka fler aktörer till Torslanda genom att utveckla Volvos närområde till en växande innovationsmiljö för framtidens mobilitet. Båda vill också knyta Torslanda tätare ihop med Lundby och Lindholmen. Korsbefruktningen mellan Hisingens tre viktiga noder inom mobilitet ska öka genom stadsutveckling och nya trafiklösningar.

Klimatutmaningen och andra hållbarhetskrav driver den traditionella fordonsindustrin mot en snabb omställning till eldriven, digitaliserad och automatiserad mobilitet.

Volvo Cars har på många sätt agerat progressivt, och bygger exempelvis en batterifabrik ihop med Northvolt i Torslanda. Liksom alla stora företag är Volvo Cars beroende av täta samarbeten med andra innovativa bolag, och sin förmåga att locka de allra bästa företagen, talangerna och samarbetspartnerna till sig för att utveckla sin affär i den takt som krävs.

Brett samarbete för att utveckla Göteborg
Efter längre dialog kring ömsesidiga behov har Volvo Car Corporation och Göteborgs Stad landat i att man vill koppla samman dagens redan starka mobilitetsnoder på Hisingen – Volvo Torslanda, Campus Lundby och Lindholmen Science Park – och tillsammans göra Göteborg ännu mer attraktivt för innovation inom framtidens mobilitet.

– Göteborg som stad är oerhört central för Volvo Cars utveckling. Jag är imponerad av den respons som vi har fått på våra planer för Torslanda, och glad för det breda samarbete vi har för att stärka kompetensförsörjningen och utvecklingen på Hisingen och Göteborg i stort, säger Jim Rowan, vd Volvo Cars.

Planerna kräver satsningar i stadsutveckling från stadens sida, och kollektivtrafik, men också höjd ambition från Volvo Cars och övriga näringslivet att arbeta tätt med det offentliga för att öka det hållbara resandet, inte minst till och från arbetet. Staden stödjer även bolaget i arbetet med att utveckla Mobility Innovation Destination Torslanda, tillsammans med Next Step Group och Vectura Fastigheter.

– Jag är glad för att Volvo Cars vill satsa i Torslanda och att vi tillsammans kan arbeta för att knyta samman, förstora och stärka vårt viktiga mobilitetsnav på Hisingen. Det gynnar hela Göteborg. Att koppla dessa planer till stärkt utveckling i våra utsatta områden som Biskopsgården och Tynnered är särskilt angeläget. Här välkomnar jag varmt det engagemang vi redan upplever från båda Volvo-bolagen, säger Jonas Attenius (s), kommunstyrelsens ordförande.

Innovativa transportlösningar
I den gemensamma avsiktsförklaringen ingår också att söka helt nya typer av transportlösningar. Initiativet Gothenburg Green City Zone ska bana väg för ett utsläppsfritt transportsystem i Göteborg genom att flera parter tillsammans testar nya innovativa lösningar, som snabbt kan skalas upp. Testzonen Lindholmen breddas nu till att omfatta transportbehov och innovationssatsningar även i Torslanda.

– Det kan handla om att utforska möjligheter med autonom trafik och samspelet mellan olika trafikslag och hur vi bygger ett hållbart och säkert transportsystem, säger Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone.

Satsningarna i Torslanda och de gemensamma åtagandena gynnar Göteborgs redan framskjutna position inom morgondagens mobilitet.

– Vi har ett fantastiskt fint och innovativt ekosystem i Göteborg, som nu blir ännu mer attraktivt för nya etableringar och investeringar. Det är jag övertygad om. Det finns inte många regioner i världen som har en så pass komplett och spännande värdekedja som vi har. Men det är inget självspelande piano. Vi måste skapa förutsättningar för att våra innovationsmiljöer ska vara fortsatt förstklassiga, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Läs mer här om: Mobility Innovation Destination Torslanda

Pågående satsningar

  • Sedan tidigare pågår arbetet med en grön transportplan för Torslanda kopplad till den nya batterifabriken, ihop med bland annat Västtrafik och berört näringsliv. Den omfattar exempelvis ny kollektivtrafik och nya hållplatser.
  • I höst öppnar ett nytt utbildningscentrum inom batteriteknik på Lindholmen. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen finansierar centrumet, som bland annat kommer att utbilda personal från Volvo Cars, AB Volvo och Novo Energy.
  • Nya utbildningar inom Komvux är också planerade av Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden.
  • Inom samverkansplattformen Move to Gothenburg fortsätter marknadsföringen av Göteborg gentemot ny talang från andra länder.
  • Business Region Göteborg driver också International House Gothenburg på Järntorget. Det är en mötesplats öppen för välutbildade från andra länder, som är nya i Sverige och behöver råd och stöd för att etablera sig i Göteborg.
  • Inom initiativet Gothenburg Green City Zone samverkar företag, samhällsaktörer och akademi kring lösningar för ett utsläppsfritt transportsystem. Näringslivet och det offentliga arbetar tillsammans med akademin för att lära, nå lokala miljö- och klimatmål samtidigt som näringslivet får möjlighet att utvecklas. 
  • Näringsliv, lokala fastighetsägare, Framtidenkoncernen och Business Region Göteborg samarbetar inom ramen för ett antal Handslag för att gemensamt bidra till Göteborgs Stads mål att det inte ska finnas några utsatta områden i Göteborg 2030. Handslag finns i Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön.

Kontakt:
Björn Gustafsson, projektledare, Business Region Göteborg
bjorn.gustafsson@businessregion.se
031-367 62 04

Jonas Eriksson, verksamhetsledare, Gothenburg Green City Zone
jonas.eriksson@businessregion.se
031-367 61 23

Christian Borg, presschef, Business Region Göteborg
christian.borg@businessregion.se
0707-615606

________________________________

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.