Greatness i nytt IR-uppdrag för Amido AB – blir även interim marknadsavdelning

Börsnoterade Amido AB (Spotlight) har valt kommunikationsbyrån Greatness som stöd för sin IR-kommunikation. Under en övergångsperiod kommer Greatness dessutom att fungera som Amidos marknadsavdelning.
– Det är en stor ära att vara med att förvalta och utveckla Amidos kommunikationsarbete, säger Magnus Sjöbäck, vd Greatness PR.

Magnus Sjöbäck, vd Greatness PR och Einar Lindqvist, tf vd Amido.

Sedan 2019 är Amido noterat på Spotlight Stock Market och har skött all IR-kommunikation internt. De ser nu ett behov av att stärka och vidareutveckla sin IR och efter att ha utvärderat olika kommunikationsbyråer valde Amido att sammarbeta med Greatness.

– Det är många parametrar som ska stämma när man väljer en partner för IR-kommunikation. Det är främst två faktorer som jag vill peka på och som skiljde Greatness från övriga kommunikationsbyråer. Dels var det deras långa erfarenhet av IR-kommunikation, dels deras tillgänglighet och responstid. Greatness arbetar med flera börsbolag så de förstår våra behov, säger Einar Lindqvist, tf vd Amido.

Hos Amido pågår det parallellt ett arbete med att rekrytera en ny vd. I avvaktan på vem det blir och hur denne vill organisera den framtida marknadskommunikationen, har Greatness fått förtroendet att agera som marknadsavdelning i ett interimsuppdrag. Det innebär att Greatness får både ett strategiskt och operativt kommunikationsansvar för Amido.

– Det är ett stort ansvar och väldigt givande uppdrag, vi ser dessutom tydliga tendenser på marknaden att fler väljer att outsourca hela eller delar av sin marknadsfunktion och hyra in den spetskompetens som en kommunikationsbyrå kan erbjuda. I stället för att ha flera anställda på marknadsavdelningen, får företagen en byrås breda och djupa kompetens, vilket såklart ökar konkurrenskraften, säger Magnus Sjöbäck, vd Greatness.

Amido AB grundades 2008 och utvecklar passersystemsmjukvara anpassade för fastighetsbolag. Systemet automatiserar hanteringen av olika behörigheter för passage, vilket minskar såväl administrationskostnaderna som risken för handhavandefel och den mänskliga faktorn.

Samarbetet inleddes i april 2023.

Mer om Amido: https://www.amido.se/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Sjöbäck, vd och seniorkonsult Greatness PR
E-post: magnus.sjoback@greatness.se         
Mobil: +46 70 445 15 99

Greatness är en strategisk kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer att nå ut med sina budskap till kunder, opinionsbildare och samhället i stort. Vi tror att all kommunikation ska vara tillgänglig och hållbar för att bygga starka varumärken och långsiktiga relationer.