Green Landscaping Group förstärker sin närvaro i Norge genom förvärv av Braathen Landskapsentreprenør AS

23 aug 2022, klockan 08:00 CEST

Green Landscaping Group AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva Braathen Landskapsentreprenør AS med en omsättning på cirka 300 mnok.

Braathen Landskapsentreprenør grundades 1968 och är idag ett av Norges största landscapingbolag. Bolaget erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom finplanering, markanläggning, infrastruktur och skötsel av utemiljöer. Bolaget sysselsätter cirka 180 medarbetare, har sitt huvudkontor i Ytre Enebakk och genomför arbeten i all huvudsak i Osloregionen.

– Braathen Landskapsentreprenør är ett välrenommerat företag med lång historia i branschen. Bolaget har de senaste åren förberett sig för ökad tillväxt och expansion. Detta har man bland annat hanterat genom en tydlig hållbarhetsstrategi där arbetet syftar till att möta kundernas krav på en väsentligen ökad andel elektrifierade anläggningsmaskiner. Jag är övertygad om att Braathen Landskapsentreprenør kommer att bli ett starkt tillskott till gruppen på den norska marknaden, säger Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group.

– Vi har under en längre tid gått i tankar om att förändra ägarbilden i Braathen och efter att vi tagit upp dialogen med Green har vi träffat flera nyckelpersoner i koncernen. Vår samlade bild av dessa träffar är att vi kommer in i en grupp med skickliga entreprenörer som kommer kunna hjälpa oss att ytterligare utveckla Braathens konkurrenskraft. Detta säger Einar Braathen, Tom Borthen och Aslak Østvaag på Braathen Landskapsentreprenörer som i samband med tillträdet kommer att reinvestera i Green Landscaping Group.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna. Affären är villkorat av Konkurrenstillsynens godkännande och väntas slutföras under tredje kvartalet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 aug 2022, klockan 08:00 CEST.

För ytterligare information:

Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group
+47 909 00 112, atle.roll@glgroup.no

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se.

Braathen Landskapsentreprenør AS grundades 1968. Bolaget tillhandahåller tjänster inom landscaping, markanläggningar och skötsel. Bolaget omsätter cirka 300 mnok och sysselsätter cirka 180 anställda. För mer information besök www.landskap.as.