Green Landscaping Group förstärker sin position i Stockholm genom förvärv av Sorex Entreprenad AB

19 september 2022, klockan 13:45 CEST

Green Landscaping Group AB (publ) har förvärvat Sorex Entreprenad AB med en omsättning på cirka 70 MSEK.

Sorex Entreprenad grundades 2015 av vd Martin Sörman. Bolaget skapar stor samhällsnytta och har uppnått hög tillväxt och god resultatmarginal genom sitt fokuserade arbete med att leverera mark- och VA-entreprenader till i huvudsak kommunala kunder i Stockholmsområdet.

– Martin Sörman är en skicklig entreprenör som delar vår syn på hur man levererar kundnytta genom kvalitetsentreprenader. Jag har följt bolagets resa under lång tid och aldrig slutat imponeras. Martin kommer fortsätta driva bolaget på samma vis som tidigare och vi ser fram emot att få vara en del av hans resa med bolaget in i framtiden, säger Mats Bylund, Regionchef Stockholm i Green Landscaping Group.

– Jag känner väl till Green Landscaping Group och har under den senaste tiden sett hur de lyckats attrahera kvalitativa mark- och VA-entreprenörer till gruppen. När tillfället gavs var det därför ett logiskt beslut att fortsätta min resa med bolaget tillsammans med dem. Jag vill fortsätta utveckla både mig själv och bolaget och i vår nya kontext är jag säker på att de bästa förutsättningarna finns för att uppfylla detta, säger Martin Sörman, vd Sorex entreprenad.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Sorex Entreprenad med omedelbart tillträde. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom överlåtelse av återköpta aktier. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på resultatet för 2022.

Tidigare ägare av Sorex Entreprenad är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september, klockan 13:45 CEST.

För ytterligare information:

Mats Bylund, Regionchef Stockholm, Green Landscaping Group
+46 70 658 43 94, mats.bylund@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

Sorex Entreprenad AB grundades 2015 och har en omsättning på cirka 70 miljoner kronor. Erbjuder utförande av all form av mark- och VA-entreprenader. Sorex affärsidé är att genom säker kalkylering erbjuda markentreprenader och att driva tilldelade projekt från start till färdig slutprodukt, både inom LOU och mot privata aktörer. För mer information besök www.sorex.se.