Kalqyl publicerar analys av Stayble Therapeutics

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) har nyligen ingått i ett avtal med analysbolaget Kalqyl AB (“Kalqyl”) som nu har publicerat den första analysen av Stayble.

I syfte öka förståelsen om Staybles verksamhet och var Bolaget befinner sig har Kalqyl fått i uppdrag att göra en analys av Stayble. Förutom att presentera kommande triggers, innehåller analysen en oberoende granskning av Staybles behandling, marknadspotentialen och den rådande konkurrenssituationen. Kronisk diskrelaterad ryggsmärta uppges vara en av de stora folkhälsoproblemen och Stayble har potential att tillgodose ett stort marknadsbehov. Framgent kommer Kalqyl att bevaka Stayble löpande och upprätta nya analyser.

 

Den viktigaste värdedrivaren i Stayble kommer att bli studieresultaten från den pågående fas 2b-studien. Detta kan också bana väg för nästa stora katalysator, som är ett licensavtal för STA363. Om de positiva resultaten från tidigare studier kan replikeras bedömer vi att bolaget står inför en betydande uppvärdering,” skriver analytikern från Kalqyl AB.

 

 Läs hela analysen här: https://kalqyl.se/initial-take-stayble-therapeutics

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post ca@skmg.se