Green Landscaping Group slutför förvärvet av Aktiv Veidrift i Norge

3 maj 2022, klockan 11:00 CEST

Green Landscaping Group AB (publ) har idag tillträtt alla utestående aktier i Aktiv Veidrift AS.

Som tidigare meddelats har Green Landscaping Group tecknat avtal om förvärv av Aktiv Veidrift AS. Den 21 april 2022 erhölls godkännande från Konkurrenstillsynen, och tillträde har skett per idag.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Aktiv Veidrift AS med tillträde idag. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och överlåtelse av återköpta aktier.

Tidigare ägare i Aktiv Veidrift är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022, klockan 11:00 CEST.

För ytterligare information:

Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group
+47 909 00 112, atle.roll@glgroup.no

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

Aktiv Veidrift AS grundades 2002. Bolaget tillhandahåller tjänster inom VA, vägdrift och finplanering och skötsel men med en tyngdpunkt på finplanering. Bolaget omsätter cirka 240 mnok och sysselsätter cirka 100 anställda. För mer information besök https://aktivveidrift.no