Flaggning i Absolicon

Som en följd av försäljning av aktier som beskrivits i prospektet för den emission som avslutades 21 april 2022, har Eniara AB (556516-4729) med vd Joakim Byström som enda ägare, minskat sin andel i Absolicon Solar Collector AB under flaggningsgränsen om 10 %.         

Efter försäljningen av 40 000 aktier till nya ägare i emissionen har Eniara AB 218 687 aktier och tillika röster (8,8%), att jämföras med 258 687 aktier (10,48 %) före försäljningen. Absolicon har idag 2 467 794 och efter registreringen av emissionen som avslutades 21 april kommer det finnas 3 330 392 aktier i Absolicon Solar Collector AB. Varje aktie är berättigad till en röst.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.