VD har köpt uniträtter och tecknar för ytterligare 1 MSEK i Absolicon Solar Collector ABs pågående företrädesemission av units

Absolicons VD Joakim Byström har 2023-12-08 och 2023-12-11 förvärvat sammanlagt 83 343 uniträtter och tecknat 5 556 units för ytterligare totalt cirka 1,0 MSEK utöver sin pro-rata i den pågående företrädesemissionen. Totalt tecknar VD units för cirka 3,7 MSEK i företrädesemissionen.

Teckningsperioden löper fram till och med den 15 december 2023 och handel i uniträtter pågår fram till och med den 12 december 2023.

Företrädesemissionen av units om högst cirka 45,9 MSEK omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 62 procent av den totala emissionsvolymen.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: CEO@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av koncentrerande solfångare samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna. https://www.absolicon.com/