K-Fastigheter presenterar delårsrapport för januari–mars 2022

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2022 den 5 maj 2022, klockan 16.00. Rapporten presenteras via en inspelad audiocast klockan 16.30 samma dag.

Jacob Karlsson, VD, och Martin Larsson, CFO, presenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder och ljud) kommer finnas tillgängligt på www.k-fastigheter.com/for-investerare/presentation

Presentationen hålls på svenska med presentationsmaterial på svenska och engelska. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till ir@k-fastigheter.se, svar sammanställs löpande under dagen och publiceras på www.k-fastigheter.com

Länk till audiocast tv.streamfabriken.com/k-fastigheter-q1-2022
Länken till audiocasten finns även på k-fastigheter.com
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, IR-ansvarig,
e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900
 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 750 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 9,6 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 330 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com