Green Landscaping Group slutför förvärvet av Markbygg Anläggning Väst

17 januari 2022, klockan 12:00 CET

Green Landscaping Holding AB (publ) har idag tillträtt samtliga utestående aktier i Markbygg Anläggning Väst AB.

Som tidigare meddelats har Green Landscaping Group tecknat avtal om att förvärva Markbygg Anläggning Väst AB. Den 21 december 2021 erhölls Konkurrensverkets godkännande, och tillträde har skett per idag.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Markbygg Anläggning Väst AB med tillträde idag. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2021, beslutat om emission av 438 049 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 0,8% av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antalet aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 53 096 086 aktier.

Tidigare ägare av Markbygg Anläggning Väst AB är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022, klockan 12:00 CET.

För ytterligare information:

Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group AB
+46 70 838 58 12, johan.nordstrom@glgroup.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) är Nordens ledande aktör inom finplanering och skötsel av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 350 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

Markbygg Anläggning Väst AB grundades 2000 och har cirka 60 medarbetare. Bolaget är verksamt inom markentreprenad med specialisering inom vatten och avlopp, och kunderna återfinns främst inom den offentliga sektorn, såsom kommuner, stat och kommunala bolag. För mer information besök www.markbygg.se.