Lipums VD ökar sitt aktieinnehav

Pressmeddelande: Umeå, 17 januari 2022. Lipum AB (publ) meddelar att VD Einar Pontén har ökat sitt innehav av aktier i bolaget.

Den 14 januari har VD Einar Pontén köpt ytterligare 10 000 aktier i Lipum till en kurs på 18,98 kr och äger därefter totalt 83 504 aktier och 35 000 teckningsoptioner i Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil:   +46 70 578 34 95
Web:    www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker LIPUM). Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.